Гимн, символика


   САХАМ СИРЭ

Бу далай, бу халлаан сарыала
Сурэги угуттуур куох салгын
Бу уйгу ысыагын чарана
Барыта эн эбээт мин дойдум

 
Барыта мин дойдум - Сахам Сирэ

Бу олгом уунуулээх алаастар
Бу сасыл сысыылар, толооннор
Бу комус уктэллээх хайалар
Барыта эн эбээт мин дойдум
Барыта мин дойдум - Сахам Сирэ

Бу мичил кун тусэн сатаабыт
Киэнтэн киэн уоргалаах сир дойду
Бу «кэхтэр» диэн тылы сатаабат
Барыта эн эбээт мин дойдум
Барыта мин дойдум - Сахам Сирэ

Yлyскэн yерyyбут - бу дьолбут
Бу айар улэбит этинэ
Бу ыллыыр ырыабыт комуhэ
Барыта эн эбээт мин дойдум
Барыта мин дойдум - Сахам Сирэ
 
 

эмблема